در این بخش اطلاعات سفرهای امروز اطلاع رسانی می شود.
ش.م: زمان شروع مسافرگیری | ش.س: زمان شروع سفر
تاریخ ش.مش.سشناوروضعیت مسافرماندهمسیر بندر مبدابندر مقصد
1399/04/26  وحیدیطبق برنامه 65بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم
1399/04/26  سند بادطبق برنامه 120بندرعباس به هرمزبندر شهید حقانی بندرعباسبندر هرمز
1399/04/26  سحر پیشروطبق برنامه 75بندرعباس به قشمبندر شهید حقانی بندرعباسبندر شهید ذاکری قشم